Dezinsekce

Dezinsekce je soubor opatření, která vedou k vyhubení lezoucího a létajícího hmyzu. Používáme nejnovější a vysoce efektivní insekticidní přípravky. Disponujeme moderní aplikační technikou, která zaručuje maximální účinnost v boji proti hmyzu. Mezi nejčastější škůdce patří štěnice, mravenci (zahradní, farao), švábi (rus domácí, šváb obecný), vosy, sršně, blechy, zavíječi, rybenky, mouchy, octomilky, potemníci a červotoči.